מתחילת שנה זו, הסביבה הבינלאומית הפכה מורכבת וחמורה יותר.המגיפה המקומית התפשטה לעתים קרובות, וההשפעה השלילית גדלה באופן משמעותי.ההתפתחות הכלכלית היא חריגה ביותר.הגורמים הבלתי צפויים הביאו להשפעה רצינית, והלחץ כלפי מטה על הכלכלה ברבעון השני גדל באופן משמעותי.לנוכח מצבים מורכבים וקשים ביותר, תחת מנהיגות חזקה של הוועד המרכזי של ה-CPC עם החבר שי ג'ינפינג בליבה, כל האזורים והמחלקות יישמו ביסודיות את ההחלטות והפריסה של הוועד המרכזי של ה-CPC ומועצת המדינה, בתיאום יעיל מניעה ובקרה של מגיפות ופיתוח כלכלי וחברתי, והגברת המאמצים להתאים את מדיניות המאקרו., יישם ביעילות חבילת מדיניות ואמצעים לייצוב הכלכלה, התאוששות של המגיפה נשלטה ביעילות, הכלכלה הלאומית התייצבה והתאוששה, שולי הביקוש לייצור שופרו, מחירי השוק היו יציבים ביסודו, פרנסתם של אנשים הובטחה למעשה, מגמת הפיתוח האיכותית נמשכה, והמצב החברתי הכולל נשאר יציב.

המשק עמד בלחץ והשיג צמיחה חיובית ברבעון הראשון והשני

האינדיקטורים הכלכליים העיקריים ירדו עמוק באפריל.מול הלחץ החדש שהולך ומתגבר כלפי מטה, הוועד המרכזי של המפלגה ומועצת המדינה קיבלו החלטות מדעיות, יישמו מדיניות נחרצת בזמן והחלטי, התעקשו לא לעסוק ב"הצפה", ויישמו את המדיניות והצעדים של ועידת העבודה הכלכלית המרכזית. את "דוח העבודה הממשלתי" מבעוד מועד.החשיבה הכוללת והכיוון המדיניות של הממשלה, הכנסת חבילת צעדי מדיניות לייצוב המשק, וכינוס ועידת וידאו וטלפון ארצית לפריסה וייצוב השוק הכלכלי הכולל, השפעת המדיניות הופיעה במהירות.הירידה במדדים הכלכליים העיקריים הצטמצמה בחודש מאי, הכלכלה התייצבה והתאוששה ביוני, והכלכלה השיגה צמיחה חיובית ברבעון השני.לפי חישובים ראשוניים, התמ"ג במחצית הראשונה של השנה עמד על 56,264.2 מיליארד יואן, עלייה משנה לשנה של 2.5% במחירים קבועים.במונחים של ענפים שונים, הערך המוסף של התעשייה הראשונית היה 2913.7 מיליארד יואן, עלייה של 5.0% משנה לשנה;הערך המוסף של התעשייה המשנית היה 22863.6 מיליארד יואן, עלייה של 3.2%;הערך המוסף של התעשייה השלישונית היה 30486.8 מיליארד יואן, עלייה של 1.8%.ביניהם, התמ"ג ברבעון השני עמד על 29,246.4 מיליארד יואן, עלייה משנה לשנה של 0.4%.במונחים של ענפים שונים, הערך המוסף של התעשייה הראשונית ברבעון השני היה 1818.3 מיליארד יואן, עלייה של 4.4% משנה לשנה;הערך המוסף של התעשייה המשנית היה 12,245 מיליארד יואן, עלייה של 0.9%;הערך המוסף של התעשייה השלישונית היה 15,183.1 מיליארד יואן, ירידה של 0.4%.

2. יבול נוסף של דגני קיץ וצמיחה יציבה של גידול בעלי חיים

במחצית הראשונה של השנה עלה הערך המוסף של החקלאות (נטיעות) ב-4.5% משנה לשנה.התפוקה הכוללת של דגני הקיץ בארץ הייתה 147.39 מיליון טון, עלייה של 1.434 מיליון טון או 1.0% לעומת השנה הקודמת.מבנה הנטיעות החקלאי המשיך להיות מיועל, ושטח הזריעה של גידולים כלכליים כמו לפתית גדל.במחצית הראשונה של השנה עמדה תפוקת בשר חזיר, בקר, בשר כבש ועופות על 45.19 מיליון טון, גידול של 5.3% משנה לשנה.ביניהם גדלה תפוקת בשר החזיר, הבקר והכבש ב-8.2%, 3.8% ו-0.7% בהתאמה, ותפוקת בשר העופות ירדה ב-0.8%;תפוקת החלב גדלה ב-8.4%, ותפוקת בשר העופות גדלה ב-8.4%.ייצור הביצים עלה ב-3.5%.ברבעון השני גדלה תפוקת בשר חזיר, בקר, כבש ועופות ב-1.6% בהשוואה לשנה, מתוכם גדל בשר חזיר ב-2.4%.בסוף הרבעון השני עמד מספר החזירים החיים על 430.57 מיליון, ירידה משנה לשנה של 1.9%, כולל 42.77 מיליון חזירים רבייה ו-365.87 מיליון חזירים חיים, גידול של 8.4%.

3. הייצור התעשייתי התייצב והתאושש, וייצור ההייטק התפתח במהירות

במחצית הראשונה של השנה עלה הערך המוסף של מפעלי תעשייה מעל הגודל המיועד ב-3.4% בהשוואה לשנה.במונחים של שלוש קטגוריות, הערך המוסף של ענף הכרייה עלה ב-9.5% משנה לשנה, ענף הייצור גדל ב-2.8%, והייצור והאספקה ​​של חשמל, חום, גז ומים גדלו ב-3.9%.הערך המוסף של ייצור ההייטק גדל ב-9.6% בהשוואה לשנה, 6.2 נקודות אחוז מהר יותר מזה של כל הענפים מעל הגודל המיועד.במונחים של סוגים כלכליים, הערך המוסף של מפעלים בשליטת המדינה גדל ב-2.7% משנה לשנה;מפעלי מניות שותפים גדלו ב-4.8%, מפעלים שהושקעו בחו"ל, מפעלים שהושקעו בהונג קונג, מקאו וטייוואן ירדו ב-2.1%;המפעלים הפרטיים עלו ב-4.0%.במונחים של מוצרים, התפוקה של רכבי אנרגיה חדשים, תאים סולאריים וציוד תחנות בסיס תקשורת ניידות גדלה ב-111.2%, 31.8% ו-19.8% בהתאמה משנה לשנה.

ברבעון השני עלה הערך המוסף של מפעלי תעשייה מעל הגודל המיועד ב-0.7% בהשוואה לשנה.ביניהם, הערך המוסף של ענפים מעל הגודל המיועד באפריל ירד ב-2.9% בהשוואה לשנה;קצב הצמיחה בחודש מאי הפך משלילי לחיובי, עלייה של 0.7%;ביוני הוא גדל ב-3.9%, גבוה ב-3.2 נקודות אחוז מהחודש הקודם, ועלייה מחודשת של 0.84%.ביוני עמד מדד מנהלי הרכש בתעשייה על 50.2 אחוזים, עלייה של 0.6 נקודות אחוז מהחודש הקודם;מדד הציפיות לייצור ופעילות עסקית עמד על 55.2 אחוזים, עלייה של 1.3 נקודות אחוז.מינואר עד מאי, מפעלי התעשייה הלאומיים מעל הגודל המיועד הביעו רווח כולל של 3.441 טריליון יואן, עלייה של 1.0% משנה לשנה.

4. תעשיית השירותים מתאוששת בהדרגה, ולתעשיית השירותים המודרנית יש תנופת צמיחה טובה

במחצית הראשונה של השנה עלה הערך המוסף של ענף השירותים ב-1.8% בהשוואה לשנה.ביניהם, הערך המוסף של העברת מידע, שירותי תוכנה וטכנולוגיית מידע והתעשייה הפיננסית גדל ב-9.2% ו-5.5% בהתאמה.ברבעון השני ירד הערך המוסף של ענף השירותים ב-0.4% בהשוואה לשנה.באפריל ירד מדד ייצור ענף השירותים ב-6.1% בהשוואה לשנה;בחודש מאי הצטמצמה הירידה ל-5.1%;ביוני הפכה הירידה לעלייה, עלייה של 1.3%.מינואר עד מאי, הרווח התפעולי של מפעלי תעשיית השירותים מעל הגודל המיועד גדל ב-4.6% בהשוואה לשנה, 0.4 נקודות אחוז מהר יותר מזה מינואר עד אפריל.ביוני עמד מדד הפעילות העסקית בענף השירות על 54.3 אחוזים, עלייה של 7.2 נקודות אחוז מהחודש הקודם.מנקודת המבט של הענף, מדדי הפעילות העסקית של קמעונאות, תחבורה ברכבת, תחבורה בכבישים, תחבורה אווירית, שירותי דואר, שירותים כספיים ופיננסיים, שירותי שוק ההון וענפים נוספים נמצאים בטווח שגשוג גבוה של למעלה מ-55.0%.במונחים של ציפיות השוק, מדד הציפיות לפעילות העסקית בענף השירותים עמד על 61.0 אחוזים, עלייה של 5.8 נקודות אחוז מהחודש הקודם.

5. המכירות בשוק השתפרו, והמכירות הקמעונאיות של מוצרי חיים בסיסיים צמחו במהירות

במחצית הראשונה של השנה, סך המכירות הקמעונאיות של מוצרי צריכה עמד על 21,043.2 מיליארד יואן, ירידה של 0.7% משנה לשנה.לפי מיקום היחידות העסקיות, המכירות הקמעונאיות של מוצרי צריכה עירוניים היו 18270.6 מיליארד יואן, ירידה של 0.8%;המכירות הקמעונאיות של מוצרי צריכה כפריים היו 2772.6 מיליארד יואן, ירידה של 0.3%.במונחים של סוגי צריכה, המכירות הקמעונאיות של סחורות היו 19,039.2 מיליארד יואן, עלייה של 0.1%;הכנסות הקייטרינג היו 2,004 מיליארד יואן, ירידה של 7.7%.צריכת החיים הבסיסית גדלה בהתמדה, והמכירות הקמעונאיות של דגנים, שמן, מזון ומשקאות לפי יחידות מעל הגודל המיועד עלו ב-9.9% ו-8.2% בהתאמה.המכירות הקמעונאיות המקוונות הלאומיות הגיעו ל-6,300.7 מיליארד יואן, עלייה של 3.1%.ביניהם, המכירות הקמעונאיות המקוונות של מוצרים פיזיים היו 5,449.3 מיליארד יואן, עלייה של 5.6%, המהווים 25.9% מסך המכירות הקמעונאיות של מוצרי צריכה חברתיים.ברבעון השני, סך המכירות הקמעונאיות של מוצרי צריכה ירדו ב-4.6% בהשוואה לשנה.ביניהם, סך המכירות הקמעונאיות של מוצרי צריכה באפריל ירדו ב-11.1% בהשוואה לשנה;במאי הצטמצמה הירידה ל-6.7%;ביוני הפכה הירידה לעלייה, עלייה של 3.1% בהשוואה לשנה וב-0.53% מחודש.

6. ההשקעות בנכסים קבועים המשיכו לצמוח, וההשקעות בתעשיות הייטק ובתחומים חברתיים צמחו במהירות

במחצית הראשונה של השנה, ההשקעה הלאומית בנכסים קבועים (ללא חקלאים) הייתה 27,143 מיליארד יואן, עלייה של 6.1% משנה לשנה.בתחומים שונים, ההשקעה בתשתיות עלתה ב-7.1%, ההשקעה בתעשייה עלתה ב-10.4%, וההשקעה בפיתוח נדל"ן ירדה ב-5.4%.שטח המכירות של דיור מסחרי בפריסה ארצית עמד על 689.23 מיליון מ"ר, ירידה של 22.2%;היקף המכירות של דיור מסחרי היה 6,607.2 מיליארד יואן, ירידה של 28.9%.במונחים של ענפים שונים, ההשקעה בענף הראשוני עלתה ב-4.0%, ההשקעה בענף המשני עלתה ב-10.9%, וההשקעה בענף השלישוני עלתה ב-4.0%.ההשקעות הפרטיות עלו ב-3.5%.ההשקעות בענפי ההיי-טק עלו ב-20.2%, מתוכם ההשקעות בענפי ההיי-טק הייצור וההיי-טק עלו ב-23.8% וב-12.6% בהתאמה.בענף ייצור ההייטק עלתה ההשקעה בייצור ציוד אלקטרוניקה ותקשורת, ציוד רפואי וייצור מכשור ב-28.8% וב-28.0% בהתאמה;בענף שירותי ההייטק, ההשקעה בשירותי שינוי הישגים מדעיים וטכנולוגיים ובשירותי מו"פ ועיצוב עלתה ב-13.6%.%, 12.4%.ההשקעה בתחום החברתי עלתה ב-14.9%, מתוכם ההשקעה בבריאות ובחינוך עלתה ב-34.5% וב-10.0% בהתאמה.ברבעון השני עלתה ההשקעה ברכוש קבוע (ללא חקלאים) ב-4.2% בהשוואה לשנה.ביניהם, קצב הצמיחה באפריל עמד על 1.8%, קצב הצמיחה הואץ ל-4.6% במאי, וקצב הצמיחה התאושש עוד יותר ל-5.6% ביוני.בחודש יוני עלתה ההשקעה בנכסים קבועים (ללא משקי בית כפריים) ב-0.95% מחודש לחודש.

7. היבוא והיצוא של סחורות גדלו במהירות, ומבנה הסחר המשיך להיות אופטימלי

במחצית הראשונה של השנה, סך היבוא והיצוא של סחורות עמד על 19802.2 מיליארד יואן, עלייה של 9.4% משנה לשנה.ביניהם, היצוא עמד על 11,141.7 מיליארד יואן, עלייה של 13.2%;היבוא עמד על 8,660.5 מיליארד יואן, עלייה של 4.8%.היבוא והיצוא היו מאוזנים, עם עודף סחר של 2,481.2 מיליארד יואן.היבוא והיצוא של הסחר הכללי גדל ב-13.1%, המהווה 64.2% מסך היבוא והיצוא, עלייה של 2.1 נקודות אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד.היבוא והיצוא של מפעלים פרטיים גדל ב-13.6%, המהווה 49.6% מסך היבוא והיצוא, עלייה של 1.9 נקודות אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד.היבוא והיצוא של מוצרים מכניים וחשמליים גדל ב-4.2%, המהווה 49.1% מסך היבוא והיצוא.ביוני, היקף היבוא והיצוא הכולל עמד על 3,765.7 מיליארד יואן, עלייה של 14.3% משנה לשנה.ביניהם, היצוא עמד על 2,207.9 מיליארד יואן, עלייה של 22.0%;היבוא עמד על 1,557.8 מיליארד יואן, עלייה של 4.8%.

8. המחירים לצרכן עלו במתינות, בעוד שמחירי היצרנים התעשייתיים המשיכו לרדת

במחצית הראשונה של השנה עלה המחיר הלאומי לצרכן (CPI) ב-1.7% בהשוואה לשנה.מבחינת קטגוריות, מחירי המזון, הטבק והאלכוהול עלו ב-0.4% משנה לשנה, מחירי הביגוד עלו ב-0.5%, מחירי הדיור עלו ב-1.2%, מחירי צרכי היומיום והשירותים עלו ב-1.0%, תחבורה ותקשורת המחירים עלו ב-6.3%, מחירי החינוך, התרבות והבידור עלו ב-2.3%, מחירי שירותי הבריאות עלו ב-0.7%, בעוד שאספקה ​​ושירותים אחרים עלו ב-1.2%.בין מחירי המזון, הטבק והאלכוהול ירדו מחירי בשר החזיר ב-33.2%, מחירי הדגנים עלו ב-2.4%, מחירי הפירות הטריים עלו ב-12.0% ומחירי הירקות הטריים עלו ב-8.0%.מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה, עלה ב-1.0%.ברבעון השני עלה המחיר לצרכן הלאומי ב-2.3% בהשוואה לשנה.ביניהם, המחיר לצרכן באפריל ומאי עלה שניהם ב-2.1% בהשוואה לשנה;ביוני היא גדלה ב-2.5% בהשוואה לשנה, ללא שינוי לעומת החודש הקודם.

במחצית הראשונה של השנה עלה המחיר הלאומי ללא מפעל ליצרנים תעשייתיים ב-7.7% בהשוואה לשנה, וברבעון השני הוא עלה ב-6.8% בהשוואה לשנה.ביניהם, אפריל ומאי עלו ב-8.0% וב-6.4% בהשוואה לשנה;ביוני היא גדלה ב-6.1% בהשוואה לשנה, שהייתה קבועה מחודש לחודש.במחצית הראשונה של השנה עלה מחיר הרכישה של יצרנים תעשייתיים בפריסה ארצית ב-10.4% בהשוואה לשנה, וברבעון השני הוא עלה ב-9.5% בהשוואה לשנה.ביניהם, אפריל ומאי עלו ב-10.8% וב-9.1% בהשוואה לשנה;ביוני היא גדלה ב-8.5% בהשוואה לשנה וב-0.2% מחודש לחודש.

9. מצב התעסוקה השתפר, ושיעור האבטלה העירוני הנסקר ירד

במחצית הראשונה של השנה נוצרו 6.54 מיליון מקומות עבודה חדשים באזורים עירוניים ברחבי הארץ.שיעור האבטלה הנסקר באזורים עירוניים ברחבי הארץ עמד על 5.7 אחוזים בממוצע, והממוצע ברבעון השני עמד על 5.8 אחוזים.באפריל, שיעור האבטלה העירוני הנסקר הלאומי היה 6.1%;ביוני עמד שיעור האבטלה בסקר אוכלוסיית רישום משקי הבית המקומי על 5.3%;שיעור האבטלה בסקר אוכלוסיית רישום משקי בית מהגרים היה 5.8%, מתוכם שיעור האבטלה בסקר אוכלוסיית רישום משקי בית מהגרים היה 5.3%.שיעורי האבטלה שנסקרו עבור קבוצות הגיל 16-24 ו-25-59 היו 19.3% ו-4.5%, בהתאמה.שיעור האבטלה העירוני שנסקר ב-31 ערים גדולות היה 5.8 אחוזים, ירידה של 1.1 נקודות אחוז מהחודש הקודם.שעות העבודה השבועיות הממוצעות של עובדים במפעלים בפריסה ארצית עמדה על 47.7 שעות.בסוף הרבעון השני היו 181.24 מיליון מהגרי עבודה כפריים.

10. הכנסת התושבים גדלה בהתמדה, ויחס ההכנסה לנפש של תושבים עירוניים וכפריים הצטמצם

במחצית הראשונה של השנה, ההכנסה הפנויה לנפש של התושבים הלאומיים עמדה על 18,463 יואן, עלייה נומינלית של 4.7% משנה לשנה;עלייה ריאלית של 3.0% בניכוי גורמי מחיר.לפי מגורי קבע, ההכנסה הפנויה לנפש של תושבים עירוניים עמדה על 25,003 יואן, עלייה משנה לשנה של 3.6% במונחים נומינליים ועלייה ריאלית של 1.9%;ההכנסה הפנויה לנפש של תושבי הכפר הייתה 9,787 יואן, עלייה משנה לשנה של 5.8% במונחים נומינליים ו-4.2% במונחים ריאליים.במונחים של מקורות הכנסה, ההכנסה משכר לנפש, ההכנסה העסקית נטו, ההכנסה מרכוש נטו והכנסת העברות נטו של התושבים הלאומיים עלתה ב-4.7%, 3.2%, 5.2% ו-5.6% במונחים נומינליים.יחס ההכנסה לנפש של תושבים עירוניים וכפריים היה 2.55, ירידה של 0.06 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.ההכנסה הלאומית הפנויה לנפש החציונית של תושבים הייתה 15,560 יואן, עלייה נומינלית של 4.5% משנה לשנה.

באופן כללי, סדרה של מדיניות כלכלית מוצקה ויציבה השיגה תוצאות יוצאות דופן.כלכלת ארצי התגברה על ההשפעות השליליות של גורמים בלתי צפויים, והראתה מגמה של התייצבות והתאוששות.במיוחד ברבעון השני השיג המשק צמיחה חיובית וייצב את השוק הכלכלי.התוצאות הן ניצחון קשה.עם זאת, יש לציין גם כי הסיכון לסטגפלציה בכלכלה העולמית נמצא בעלייה, המדיניות של הכלכלות הגדולות נוטה להיות מהודק, גורמים חיצוניים של חוסר יציבות ואי ודאות גדלו באופן משמעותי, השפעת המגיפה המקומית לא גדלה. בוטלו לחלוטין, התכווצות הביקוש וזעזועי ההיצע שלובים זה בזה, סתירות מבניות ומחזוריות הבעיות משולבות, פעולתם של גופים בשוק עדיין קשה יחסית, והבסיס להתאוששות כלכלית מתמשכת אינו יציב.בשלב הבא עלינו לדבוק בהנחיית שי ג'ינפינג מחשבה על סוציאליזם עם מאפיינים סיניים לעידן חדש, ליישם את תפיסת הפיתוח החדשה בצורה מלאה, מדויקת ומקיפה, ולתאם ביעילות מניעה ובקרה ופיתוח של מגיפות בהתאם. עם הדרישות של מניעת המגיפה, ייצוב הכלכלה והבטחת פיתוח בטוח.פיתוח כלכלי וחברתי, לתפוס את התקופה הקריטית של התאוששות כלכלית, לשים לב היטב ליישום חבילת מדיניות לייצוב הכלכלה, ולהמשיך לעשות עבודה טובה בעבודת "שש היציבות" ו"שש הערבויות", המשך להגביר את היעילות וההפעלה, ולהמשיך לגבש את הבסיס ליציבות כלכלית ולהתאוששות כדי להבטיח שהמשק פועל בטווח סביר.תודה.

שאל כתב

כתב הטלוויזיה של פיניקס:

ראינו ירידה בצמיחה הכלכלית ברבעון השני עקב ההשפעה הקשה של המגיפה.מה אתה חושב על זה?האם הכלכלה הסינית יכולה להשיג התאוששות בת קיימא בשלב הבא?

פו לינגהוי:

ברבעון השני, בשל האבולוציה המורכבת של הסביבה הבינלאומית והשפעתן של מגיפות מקומיות וגורמים בלתי צפויים אחרים, הלחץ כלפי מטה על הכלכלה גבר באופן משמעותי.תחת ההנהגה החזקה של הוועד המרכזי של ה-CPC עם החבר שי ג'ינפינג בליבה, כל האזורים והמחלקות תיאמו ביעילות מניעה ובקרה של מגיפות ופיתוח כלכלי וחברתי, ויישמו חבילה של מדיניות ואמצעים לייצוב הכלכלה.יש בעיקר את המאפיינים הבאים:

ברבעון הראשון והשני, כלכלת ארצי עמדה בלחץ והשיגה צמיחה חיובית.בתנאים של השפעת המגיפה באפריל והירידה משנה לשנה של האינדיקטורים העיקריים, כל הצדדים הגבירו את המאמצים לייצב את הצמיחה, קידמו באופן פעיל את הזרימה החלקה של הלוגיסטיקה, עמדו בלחץ כלפי מטה על הכלכלה, קידמו את התייצבות והתאוששות הכלכלה, והבטיחה את ההשפעה החיובית של הרבעון השני.להגביר.ברבעון השני, התמ"ג צמח ב-0.4% משנה לשנה.התעשייה וההשקעות המשיכו לצמוח.ברבעון השני עלה הערך המוסף של מפעלי תעשייה מעל הגודל המיועד ב-0.7% בהשוואה לשנה, וההשקעה בנכסים קבועים עלתה ב-4.2% בהשוואה לשנה.

שנית, מנקודת מבט חודשית, הכלכלה התאוששה בהדרגה מאז מאי.המדדים העיקריים, שהושפעו מגורמים בלתי צפויים באפריל, ירדו באופן משמעותי.עם השיפור הכולל של מניעת מגיפות ובקרה, חידוש מסודר של העבודה והייצור של מפעלים, סדרה של מדיניות ואמצעים לייצוב הצמיחה היו יעילים.בחודש מאי עצרה הכלכלה את מגמת הירידה באפריל, וביוני התייצבו האינדיקטורים הכלכליים העיקריים והתאוששו.במונחים של ייצור, הערך המוסף של מפעלי תעשייה מעל הגודל המיועד עלה ב-3.9% בהשוואה לשנה ביוני, גבוה ב-3.2 נקודות אחוז מהחודש הקודם;גם מדד ייצור ענף השירותים השתנה מירידה של 5.1% בחודש הקודם לעלייה של 1.3%;במונחי ביקוש, המכירות הקמעונאיות של מוצרי צריכה בחודש יוני הסכום הכולל השתנה מירידה של 6.7% בחודש הקודם לעלייה של 3.1%;היצוא גדל ב-22%, מהיר ב-6.7 נקודות אחוז מהחודש הקודם.מנקודת מבט אזורית, בחודש יוני, בין 31 המחוזות, האזורים האוטונומיים והעיריות, קצב הצמיחה משנה לשנה של ערך מוסף תעשייתי מעל הגודל המיועד ב-21 אזורים התאושש מהחודש הקודם, והיוו 67.7%;שיעור הגידול במכירות הקמעונאיות של מוצרי צריכה עבור יחידות מעל הגודל המיועד ב-30 אזורים התאושש מהחודש הקודם, והיוו 96.8%.

שלישית, מחיר התעסוקה הכולל


זמן פרסום: 17-7-2022